Прием

Прием в подготвителни групи преди първи клас за учебната 2017/2018г.

След изтичане на срока за записване от второто класиране в подготвителните групи преди първи клас остана 1 /едно / свободно място. Комисията класира за  ТРЕТО КЛАСИРАНЕ  дете с:
Входящ номер                       Име,презиме, фамилия                     Брой точки
 вх.№2757 / 19.06.2017г.                                                                                 15

Записване на приетото дете на ТРЕТО  КЛАСИРАНЕ на 03.07.2017 г.  от 8.30 ч. до 11.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. със ЗАЯВЛЕНИЕ по образец.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

След ПЪРВОТО КЛАСИРАНЕ по критериите, определени от Педагогическия съвет на училището,  в подготвителните групи в 145.ОУ има 27 свободни места.
Във ВТОРОТО  КЛАСИРАНЕ на децата  за попълване на свободните места в подготвителните групи в 145.ОУ  за учебната 2017/2018 г. участват всички, подали Заявление за прием в срок от 19.06.2017г. до 23.06.2017 г. и неприети на първо класиране, като Общественият съвет на училището на основание т.10 от Приложение 1 на  „ Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община“  определи  критериите,  по които децата ще участват във второ класиране:
Децата се класират само по един от посочените критерии. Ако отговарят на повече от тях,  се взима този с най-висок брой точки.
Критерии:
1.  Други деца от семейството, обучаващи се в училището – 30 точки
2.  Адрес на местоработата на един от родителите в училището – 25 точки
3. Адрес на родителите в определената прилежаща територия от районната администрация  – жк. Младост 1А – 20 т.
4.  Адрес на родителите в административния район на училището – 15 т.
5.При равен брой точки с предимство да  се приемат децата, които живеят по близо до училището. 
Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.1, т.2 от Закона за защита на личните данни в училището няма подадено информирано съгласие на законните представители /родители, осиновители, настойници или попечители/ на децата, кандидатстващи за прием в подготвителна група.
За да бъде законосъобразно публичното оповестяване на резултатите по приема за подготвителна група – 6-годишни , комисията обявява списъците от второ  класиране с ВХОДЯЩИЯ НОМЕР на заявлението, подадено в 145 ОУ „Симеон Радев“.
II –ро КЛАСИРАНЕ
 Записване на приетите деца на ВТОРО КЛАСИРАНЕ от 29.06.2017 г. до 30.06.2017 г. вкл. от 8.30 ч. до 11.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. със ЗАЯВЛЕНИЕ по образец.

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Списък на приетите  в подготвителни групи преди първи клас  по критериите, определени от  Педагогическия съвет на училището за учебната 2017/2018гСрок за записване на приетите ученици – от 26.06.2017г. до  30.06.2017г. със заявление по образец и копие на акта за раждане на детето.
 Във връзка с въведената “Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община“, която определя и границите на прилежащите територии, като за 145 ОУ“Симеон Радев“ това е целия микрорайон жк.“Младост“ 1 А, броят на паралелките за прием в ПГ от 5/пет/ се намалява на 3/три/, за да се даде възможност на всички деца, живеещи на прилежащата територия да постъпят в 1-ви клас.
Критерии за прием  в трите подготвителните групи /определени с решение на ПС  на училището/ :
1. Наличие на деца от семейството, обучавали се в ПГ в 145 ОУ, които продължават обучението си в училището, и изучават английски език по учебен план“- 30 т.
2. Наличие на деца от семейството, обучавали се в ПГ в 145 ОУ до учебната 2013/2014 г. включително.- 25 т.
График на дейностите:             
1.Прием на документи – заявление /по образец/ от 19.06.2017г. до 23.06.2017г.
2.Обявяване на списъците на класираните деца до 17.00ч. на 23.06.2017г.
3. Записване на приетите деца от 26.06.2017г. до 30.06.2017г. с акт за раждане.
Заявления за прием  / по образец на училището/  се подават от 19.06.2017 г. до 23.06.2017г. на входа на училището сутрин от 8.30 до 11.00 часа и от 14.00 до 16.30 часа
 

Училищен план-прием за учeбната 2017/2018г.

ПРИЕМ В ПЕТИ  КЛАС учебната 2017/2018г.

Протокол от приема на  ученици в пети клас за учебната 2017/2018г. Срок за записване на приетите ученици – от 26.06.2017г. до  30.06.2017г. със заявление за записване по образец и оригинал на  удостоверение за завършен начален етап на основно образование .
Заявление за кандидатстване в пети клас.  
По решение на ПС №3/14.03.2017г. са приети следните критерии:
1  Ученици, които през учебна 2016/2017г. са завършили IV клас в 145 ОУ”Симеон Радев” – 20т.
2. Ученици, на които братята и сестрите им през учебната 2016/2017г. са се обучавали и продължават обучението си в 145 ОУ”Симеон Радев” – 15т.
3. Ученици, завършили през учебната 2016/2017 учебна година други училища – 10т.
Дейностите по приема на ученици в пети клас да се извършат по следния график:
1. Приема на документите на кандидатите за пети клас от 19.06.2017г.  до  23.06.2017г.
2.Обявяване на класирането на учениците на 23.06.2017г. след 17.00ч.
3.Записване на учениците от 26.06.2017г. до 30.06.2017г.
Приема на заявления и записването на ученици да става по следния дневен график:
Сутрин от 8.30ч. до 11.00ч.
Следобяд от 14.00ч. до 16.30ч.
ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 20172018 година
20.06.2017г. На трето класиране са приети кандидати с вх.№ на заявлението:
1.  №2610/19.06.2017г. – 40т.
2. №2694/19.06.2017г. – 38т.;№2693/19.06.2017г. – 38т.- близнаци
3. №2630/19.06.2017г. – 38т. 
4. №2672/19.06.2017г. – 38т. ;
5. №2613/19.06.2017г. – 38т.
Срок за записване на приетите ученици на трето класиране – до 12ч. на 23.06.2017г. с оригинално удостоверение за завършена подготвителна група.
16.06.2017г. В училището има 4 свободни места за първи клас. Подава се  ЗАЯВЛЕНИЕ  за трето класиране.
08.06.2017г.  В училището няма свободни места за второ класиране.
Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.1, т.2 от Закона за защита на личните данни в училището няма подадено информирано съгласие на законните представители /родители, осиновители, настойници или попечители/ на децата, кандидатстващи за прием в първи клас.
За да бъде законосъобразно публичното оповестяване на резултатите по приема за първи клас, комисията обявява списъците от първо класиране с ВХОДЯЩИЯ НОМЕР на заявлението, подадено в 145 ОУ „Симеон Радев“.КЛАСИРАНЕ
Записването на класираните ученици е от 8.30ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 16.00ч. от 05.06.201г. до 07.06.2017г. включително  на входа на училището, след сверяване на данните  в  Заявлението за кандидатстване в първи клас и с   подаване на  ЗАЯВЛЕНИЕ  ЗА ЗАПИСВАНЕ.

Р Е Ш Е Н И Е № 83  на Столичния общински съвет от 23.02.2017 година

Заявление за кандидатстване в първи клас

Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община – график на дейностите, критерии.

Педагогическият съвет на свое заседание с протокол №3/14.03.2017г. прие допълнителен критерий с 22 точки:

“Деца, които са се обучавали през 2016/2017г. в 145ОУ”Симеон Радев”

обхват за прием на 145 ОУ

 

Карта за обхвата на 145 ОУ”Симеон Радев” при прием в първи клас

*забележка – бл.501, бл.502, бл.503, бл.504, бл.505А,  бл.505,  бл.506А, бл.506, бл.507, бл.508, бл.509 ,бл.510, бл.510А, бл.511, бл.512, бл. 513, бл.514, бл.515, бл.516, бл.517, бл.518, бл.519, бл.520, бл.521, бл.522, бл.523, бл.524, бл.525, бл.526, бл.527, бл.528, бл.529, бл.530,бл.531, бл.532,бл.534, бл.535, бл.536, бл.537, бл.538, бл.539,бл.548, бл.549,  бл.550, бл.551, бл.551А, бл.552, бл.553,бл.533А,  бл.554, бл.555, бл.556, бл.557, бл.560, бл.563, бл.564.

* територията между ул.Андрей Сахаров, бул. Александър Малинов, ул.Ресен и ул.Анна Ахматова/включително блоковете от дясната старана на улицата от бл.516 до бл.539.

Важна информация
Съобщения
Партньори

Традиционни партньори на 145 ОУ"Симеон Радев" са Сдружение „Фридрих Шилер“ за разпространение и подпомагане на изучаването на немски език и култура
и Сдружение "Чарлз Дикенс" , съвместно с образователен център по английски език BRITANICA.

Календар
February 2018
M T W T F S S
« Jan    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728