Прием

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.

             УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

  ВЪВ ВРЪЗКА С ГРАФИКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г., ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, ЧЕ В 145 ОУ “СИМЕОН РАДЕВ”, СЛЕД ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, ПРИЕТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ, НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ВТОРО КЛАСИРАНЕ.

ОТ УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС

Заявление за записване в V клас

Записване от 26.06 до 29.06.2018 г. от 8:30-11:00 ч. и от 14:00-16.00 ч.

Необходими документи – оригинал на Удостоверение за завършен IV клас и заявление за записване по образец.

  Списък на приетите ученици на първо класиране в V клас

 

 

 

ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

  1. Класирани ученици по А. ВОДЕЩ КРИТЕРИЙ

ПЪРВА ГРУПА – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението:

Входящ номер:

1.  1734/15.06.2018 г.

 

  1. Класирани ученици по А. ВОДЕЩ КРИТЕРИЙ

ТРЕТА  ГРУПА – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението:

Входящ номер             Брой точки

2. 1704/14.06.2018 г.        31

3. 1711/14.06.2018 г.         22

 

За 12 /дванадесет/ кандидати с равен брой точки се извърши процедура на случайно избрани входящи номера на децата в присъствието на родители и  членове на Обществения съвет на училището, като класираните деца  са с входящи номера:

Входящ номер             Брой точки 

4. 1692/14.06.2018 г.       0

5. 1754/18.06.2018 г.       0

6. 1726/15.06.2018 г.       0

 

От 19 юни до 20 юни – до 12.00 часа – записване на учениците, приети на трето класиране.

 

 

 

 

Съобщение във връзка с приема за първи клас за учебната 2018/2019 г. на  трето класиране

15.06.2018г.
      Уважаеми родители,
В случаите, когато броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия, е по-голям от броя на свободните места,  се прилага процедура на случайно избрани входящи номера на тези деца.
Процедурата ще се извърши от комисията по приема за първи клас  в присъствието на представители на родителите и Обществения съвет на училището.
Процедурата на случайно избиране на входящите  номера ще се извърши  на 18.06.2018 г. в 16.00 часа в  211 кабинет.
 
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

14.06.2018г.

ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛУЧЕНО ПИСМО НА ДИРЕКЦИЯ “ОБРАЗОВАНИЕ” НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ГРАФИКА  ЗА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ В ПЪРВИ КЛАС Е :

18 юни – до 12 часа – подаване на заявления за трето класиране

18 юни – 18 часа – обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране

19 – 20 юни – до 12 часа – записване на учениците, приети на трето класиране

20 юни – 18 часа – обявяване на свободните места след трето класиране

Графикът, посочен в съобщението от 13.06.2018г. на сайта на училището  е невалиден.

СЪОБЩЕНИЕ 
13.06.2018г.
Уважаеми родители,  във връзка с графика на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2018/2019г. към Решение 173/15.03.2018г. на СОС обявяваме 6 /шест / свободни места за трето класиране  и следните условия за участие:
1.1. Кандидатите за попълване на свободните места трябва да представят необходимите документи по Раздел III, т.8 от Системата за прием на ученици в общинските училища на територията на Столична община, приета с  Решение №83 от 22.02.2018 г. и Решение № 173 от 15.03.2018 г. на Столичен общински съвет.

Заявление 1 клас 2018-2019

1.2. Срок за подаване на заявления за трето класиране от 14.06.2018г. до  15.06.2018г., всеки работен ден от 8.30ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 16.00ч.

1.3.  Обявяване на списъка на приетите ученици на трето класиране в 12.00ч. на 18.06.2018г.
1.4. Записване на приетите ученици на трето класиране на 19.06.2018г. до 17.00ч.

 

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ГРАФИКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г. КЪМ РЕШЕНИЕ №173/15.03.2018 г.  НА СОС, ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, ЧЕ В 145 ОУ „СИМЕОН РАДЕВ“, СЛЕД ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, ПРИЕТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ, НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ВТОРО КЛАСИРАНЕ.

ОТ УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ В 1 КЛАС

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ В ПЪРВИ КЛАС

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

НА ОСНОВАНИЕ  ЧЛ. 4 , АЛ. 1, Т.2  ОТ   ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ПОРАДИ ЛИПСА НА  ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ НА ЗАКОННИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА УЧЕНИЦИТЕ, ОБЯВЯВАНЕТО НА СПИСЪЦИТЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЩЕ Е С ВХОДЯЩИЯ НОМЕР НА ПОДАДЕНОТО В 145 ОУ „ СИМЕОН РАДЕВ“ ОТ РОДИТЕЛЯ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС.

Записването е от 05.06.2018г. до 07.06.2018г. със Заявление за записване

 

 

 

ПРИЕМ В ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

През учебната 2018/2019 година 145. ОУ „Симеон Радев“ ще приема деца

в 3 /три/ паралелки  подготвителни групи /6-годишни/  – общо 69 свободни места

* Обучението е полудневно – 6 астрономически часа

* Кандидастването за прием в подготвителните групи се осъществява чрез електронна система за централизиран прием на децата в детските градини и училищата. Системата е активна от 19.03.2018 година .

*Р Е Ш Е Н И Е № 8 2 на Столичния общински съвет от 22.02.2018 година

*Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община.

*График на дейностите ще намерите на сайта на системата

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

През учебната 2018/2019 година 145. ОУ „Симеон Радев“ ще приема деца

 в    5  /пет/  паралелки за първи клас – общо 110 свободни места

* Заявление – образец за прием в първи клас: Заявление 1 клас 2018-2019

* Ред и условия за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община:

Решение № 83 по т. 3, обявено на 01.03.2018 г.  Приложение № 1, 2, 3

Решение № 173 по т. 63, обявено на 22.03.2018 г. Приложение № 1.1 и 2  / За отстраняване на технически грешки в Решение № 83 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г. на Столичен общински съвет/

 * Прилежаща територия към 145 ОУ”Симеон Радев”

*Подаването на заявления и записването на ученици е организирано при следния график:

Сутрин от 8.30ч. до 11.00ч.

Следобяд от 14.00ч. до 16.00ч.

  ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

През учебната 2018/2019 година 145. ОУ „Симеон Радев“ ще приема деца в:

4         /четири/  паралелки за пети клас – общо 104 свободни места

*Заявление за прием

*Критерии за прием в пети клас за учебната 2018/2019г.:

1. Ученици, които през учебната 2017/2018г. са завършили 145 ОУ “Симеон Радев“ – 20 т.

2. Ученици, които имат брат/сестра, обучавали се през учебната 2017/2018г. и продължават обучението си в 145 ОУ “Симеон Радев“– 15 т.

 3. Ученици, завършили през учебната 2017/2018 година други училища – 10т.

* График на дейностите по приема на ученици в пети клас:

1. Прием на документи за кандидатстване в пети клас – от 18.06.2018г. до 22.06.2018г.

2. Обявяване на класирането на учениците – на 25.06.2018г. след 16.00ч.

3. Записване на учениците – от 26.06.2018г. до 29.06.2018г.

*Подаването на заявления и записването на ученици е организирано при следния график:

Сутрин от 8.30ч. до 11.00ч.

Следобяд от 14.00ч. до 16.00ч.

 

 

Важна информация
Съобщения
Партньори

Традиционни партньори на 145 ОУ"Симеон Радев" са Сдружение „Фридрих Шилер“ за разпространение и подпомагане на изучаването на немски език и култура
и Сдружение "Чарлз Дикенс" , съвместно с образователен център по английски език BRITANICA.

Календар
March 2019
M T W T F S S
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031